Jak w łatwy sposób przygotować się do egzaminu?

uprawnienia budowlane

Osoby, jakie chcą starać się o uprawnienia budowlane, muszą mieć odpowiednie wykształcenie. Żądane są studia inżynierskie, magisterskie, a zarówno posiadany tytuł technika lub mistrza. Dodatkowo musimy odbyć praktyki zawodowe, jakie trwają od roku do czterech lat. Czas odbywania praktyk zależny jest od posiadanego wykształcenia oraz rodzaju i specjalności uprawnień, o które się staramy. Praktyki muszą być wykonywane na terenie budowy lub w biurze projektowym. Ukończona szkoła i odbyte praktyki pozwalają nam zgłosić się okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB, w celu wypełnienia wniosku o uprawnienia budowlane. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku musimy odpowiednio przygotować się do egzaminu pisemnego i ustnego. Egzaminy odbywają się dwa razy do roku, w sesji wiosennej i jesiennej.

Podczas testu sprawdzana jest znajomość przepisów prawnych regulujący proces budowlany, a zarówno wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i procedur administracyjnych. Baza zawiera kilka tysięcy zestawień pytań i odpowiedzi, a zarówno jest około 150 akt prawnych. Wszystkie te zagadnienia musimy opracować w kilka tygodni, aby lepiej się przygotować i zdać egzamin za pierwszym razem. Najlepszym rozwiązaniem jest, wykupienie programu, który zawiera dużą bazę pytań. Dzięki specjalnym narzędziom nauka może być zdecydowanie prostsza i szybsza, a egzamin na uprawnienia budowlane możemy przejść celująco. Dostępne programy umożliwiają naukę poprzez telefon, tablet lub laptop, dzięki temu możemy uczyć się, gdzie tylko chcemy.